Selasa, 19 April 2022

DAFTAR GURU DAN TENDIK

KAYAMAN, M.Pd
NIP. 19620721 198703 1 019
JABATAN : KEPALA SEKOLAHJOHN JAMES KONJOL, S.Pd
NIP : 19790825 200412 1 001
 JABATAN : 1. GURU PENJASKESREK
                                2. WAKASEK BID. KESISWAANDOMINIKUS DONI PETUN, S.Pd
NIP : 19730804 200502 1 002
JABATAN : GURU SEJARAH


 
FRANSISKA NARAHAWARIN, S.Pd
NIP : 19761010 200607 2 001
JABATAN : GURU BAHASA INDONESIAHETLINA SARAGIH, S.Pd
NIP : 19811208 200801 2 011
JABATAN : GURU MATEMATIKA


TINGKOS ARIFIN ARTO SIHOTANG , S.Pd
NIP : 19750623 200909 1 001
JABATAN : 1. GURU MATEMATIKA
                                    2. WAKASEK BID. KURIKULUM


MIRA, S.Pd
NIP : 19790408 200909 2 001
JABATAN : GURU BAHASA INGGRIS


 
DENIS MARTHEN SAWIYAI, S.Th
NIP : 19791201 200909 1 002
JABATAN : GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 
OLVIE WANGKE, S.Pd
NIP : 19741031 200909 2 001
JABATAN : GURU BIOLOGI DAN PRAKARYAYULIANA LA'BIRAN, S.Pd
NIP : 19830128 200909 2 001
JABATAN : GURU EKONOMIMUCTHAR SANGAJI, S.Pd.I
NIP : 19820307 200909 1 001
JABATAN : GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


KARYOTO, S.Pd
NIP : 19890129 201504 1 001
JABATAN : 1. GURU BIMBINGAN dan KONSELING
2. OPERATOR SEKOLAHYULITA FINELITA, S.Pd
NIP : 19890716 201504 2 002
JABATAN : GURU GEOGRAFIADE HENDRA SURYATNA, S.Pd
NIP : 199104172015051001
JABATAN : GURU FISIKA
DOMINGGAS I. KALAMI, S.Pd
JABATAN : GURU BIOLOGI DAN KESBUD
PENINA PINCE KLASJOK, S.Pd
JABATAN : GURU BAHASA INDONESIA

DELINCE NAOMI FADAN, S.Pd
JABATAN : GURU PPKNTRI MUNIGAR PUJI LESTARI, S.Pd
JABATAN : GURU MATEMATIKA
NAMA : RENI WIDIAWATI, M.Pd
JABATAN : GURU FISIKAANJELITINA WENEHENUBUN, S.Pd
JABATAN : GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK


LA SUDI, S.Pd
JABATAN : GURU SOSIOLOGI
NAMA : JANE NOVALINA WAFATOLO, S.Pd.K
JABATAN : GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
LAURENSIA WENEHEN
 JABATAN : TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH

0 Komentar:

Posting Komentar

Berlangganan Posting Komentar [Atom]

<< Beranda